Keskkond

Naudime Ursuit Baltics’is õues tegutsemist ja looduses olemist. See võimaldab meil täita oma rolli jätkusuutliku arengu tagajana. Meie sooviks on luua parem tulevik ja kaitsta oma keskkonda.

Ursuit Baltics’i puhul on parim viis jätkusuutliku arengu tagamiseks kvaliteetsete ja pikaaegset tarbimist soodustavate toodete tootmine ning katkematute suhete hoidmine materjali tootmismeetodite ja pakendimaterjalide tarnijate ning otsustajatega.

Teame, et Sinul kui kliendil on kõrged nõudmised. Meie eesmärgiks on hoida oma latt kõrgel ja Sinu nõudmistele vastata. Kui Sul on soov meie tegevust paremaks muuta, kuulame Sinu ettepanekud hea meelega ära.

Toodete hooldus ja nende parandamine on üheks oluliseks osaks jätkusuutlikust arengust. Hoides oma asju ja neid võimaluse korral alati parandades väldime üleliigset ja mõttetut tarbimist.

Oleme uhked ISO-9001 sertifikaadi omanikud. Kontrollime oma energiatarbimist ja kasutame taastuvat energiat alati, kui see on võimalik. Näiteks asendame 2015. aastal kivisöega kütmise puidupelletitega.  Oma tarnete puhul kasutame taaskasutatavaid tootmiskaste ja pakendeid. Nii mõjutame keskkonda kõige vähem. Meie materjalihanked on planeeritud ja teeme need võimalikult varakult, et transpordi koormus keskkonnale oleks võimalikult vähene. Toodete edastamine klientidele on maksimeeritud, st kasutame ühte keskkonnakoormuse sammu korraga mitme toote transportimiseks. Kasutame ainult ISO sertifitseeritud transporditeenuseid. Kaupade tarnijate valikul aktsepteerime ainult ökoloogilisi pakendimaterjale.

Ursuit Baltics liigub jätkusuutliku arengu teel pideva parandamise põhimõttel. Võid olla kindel, et meie kodutöö on tehtud ja liigume järjekindlalt ökoloogilisema tegevuse suunas.

Mida pikem eluiga meie toodetel on, seda väiksem on mõju keskkonnale. Fakt, et toodame ainult kvaliteetseid, vastupidavaid ja ajatuid tooteid, on meie tõhusaim vahend kinkida puhas keskkond ka järeltulevatele põlvkondadele.